Διαχειριστές Ιστοτόπου

Αν έχετε κάποιο έργο ή ιστότοπο που σχετίζεται με στοιχηματισμό, παρακαλώ βεβαιωθείτε όπως παρέχετε συμβουλευτικές πληροφορίες και βοήθεια στους επισκέπτες σας σχετικά με προβλήματα στοιχηματισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω γραφικά για να συνδέσετε προς τις γραμμές βοήθειας του gamblingAID και τους πόρους του. ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!

Κατεβάστε ελεύθερα οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εικόνες και λογότυπα και προσαρμόστε το μέγεθός τους στις δικές σας προδιαγραφές για να τις ενσωματώσετε καλύτερα στον ιστότοπο ή έργο σας:English Deutsche Español Français Italiano Dansk Svenska Suomi Nederlands Português Polskie Romana Ελληνικά Magyar čeština Slovenský Slovenski Lietuvos Hrvatski